Frykter fremtiden for villreinen

— Europas siste gjenlevende bestand av villrein trues av hyttebygging, kraftledninger, veibygging og brøyting av veier som Rv 7 på Hardangervidda. Vi forventer at regjeringen nå tar affære.