• (1/7)
    FARLIG MILJØ: En fullastet cabin veier 3,5 tonn. Det danner seg lett snø og is på linjer og cabiner som kan falle ned. Dette blir et farlig nærmiljø, mener beboerne. Fra venstre Terje Fardal, Tor Nedrebø, Inge Rørvik og Eldbjørg Foldnes Finne. FOTO: Roar Christiansen

– Det er en sorg å miste tryggheten og hjemmet på denne måten

Hvert annet minutt skal en gondol sveve like over hustaket til Eldbjørg Foldnes Finne (70). – Det er en stor sorg. Det er som å miste hjemmet. Vi får ingen fristeder tilbake i vårt eget hus. Det blir ingen steder å gjemme seg vekk.