• Berge-gårdene i Røldal i 1957: Nedre Berge nederst til venstre og Øvre Berge nederst til høyre. Folkene på Nedre Berge har tatt vare på slektsklenodier i over 340 år. FOTO: Foto utlånt av Gunnlaug Berge

Fjellbygd med spesiell historie

I riktig gamle dager ble Røldal sett på som et "asylum" for uverdige fattige.