• RADIOBYEN: Bergen er en god by å drive mediebedrift i, syntes både Radio Norge og byrådsleder Monica Mæland i 2013. Fra v.: Bernhard A. Steen, adm.dir. i SBS Discovery, Monica Mæland og Cecilie Svabø, programdirektør i Radio 1. FOTO: Odd E Nerbø

Lyden som stilnet

Du har kanskje aldri merket noe til dem, men nå er Radio Norges hovedkontor i Bergen historie.