Busses ut av bydelen til barnehagen

Sentrale bydeler vil ha mangel på barnehager i mange år fremover, mens ytre bydeler har overskudd. Flere barnehagebusser kan bli en løsning.