• DISPENSASJON: DSB har godkjent søknaden om dispensasjon fra regelverket i forbindelse med ansettelsen av Leif Linde. FOTO: Ørjan Deisz (arkiv)

Brannsjefen er godkjent

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gitt Bergen kommune dispensasjon fra regelverket i forbindelse med ansettelsen av Leif Linde, og slår fast at brannsjefen er kvalifisert.