Bergens dyreste bolig kostet 43 millioner. Skatteetaten verdsetter den til 6,8. Nå vil Rødt og SV endre skattesystemet.

Partiene krever gjennomslag for skatteøkninger om de skal samarbeide med Ap.