Her er de videre­gående skolene det er vanske­ligst å komme inn på

Toppskolen har fått færre søkere.

Publisert Publisert

PÅ TOPP: Amalie Skram videregående skole er den vanskeligste skolen å komme inn på på studiespesialiserende linje. – Vi ser på karakterene til avgangselevene at de gode resultatene holder seg oppe gjennom skolegangen, sier rektor Lars Berntsen. Foto: Jan M. Lillebø

Mandag fikk elever beskjed om hvilke videregående skole de kom inn på.

Omtrent 19.000 elever har søkt seg til videregående skole i Hordaland. 2624 av disse har søkt seg til studiespesialiserende linje, som er den mest populære linjen.

Færre søkere på toppen

Sentrumsskolen Amalie Skram videregående topper listen over høyeste nedre poenggrense i år som i fjor.

  • Se tallene nederst i saken

1391 elever har søkt seg til prestisjeskolen, som i år hadde en nedre poenggrense på 48,3 ved førsteinntaket. Selv om skolen ligger på toppen, har skolen hatt 14 prosent færre søkere i år enn i fjor.

– Det tror jeg har sammenheng med at elever som ligger rett under snittet velger ikke å søke seg til oss. Disse elevene har sett at nedre poenggrense har flyttet seg lite de siste årene, sier rektor ved Amalie Skram videregående skole, Lars Berntsen.

Eleven med lavest karaktersnitt etter førsteinntaket hadde 48,3 poeng.

Les også

Flukten fra skolegården

Rektoren er fornøyd med årets inntak.

– Dette viser at vi har gjort en god jobb tidligere med å gi elevene et godt tilbud faglig og sosialt. Vi samarbeider god med elevrådet og hører på innspill, sier Berntsen.

POPULÆR: Nordahl Grieg videregående skole hadde nest flest søkere med 1086 søkere til skolen, og en nedre poenggrense på 43, 5. Foto: BERGENS TIDENDE

Osterøy med oppgang

Det har blitt vanskeligere å komme inn på studiespesialiserende linje på Osterøy videregående skole.

I fjor hadde skolen en nedre poenggrense på 28,2 ved førsteinntaket. I år ligger poenggrensen på 37,6. Dette til tross for en nedgang i søkerantallet på nesten 8 prosent. Totalt 179 søkte seg til Osterøy videregående skole i år.

– Jeg tror karaktersnittet likevel er høyere fordi det skal lite før det blir utslag når vi er en så liten skole, sier rektor ved skolen, Magne Ottar Espelid.

Skolen har en ny linje i helsefagarbeider. Denne er fylt helt opp.

OPPGANG: Osterøy videregående skole er en av de mindre skolene i Hordaland. Rektor ved skolen, Magne Ottar Espelid, er rimelig fornøyd. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

– Vi er avhengig av å opprettholde bredde i tilbudet for å holde på søkerne, sier rektoren.

– Er du fornøyd?

– Totalt sett er vi rimelig fornøyd. Mindre skoler må bekymre seg for å få nok søkere for å overleve. På Osterøy vil mange ostringer gå på skole på øyen, så det er viktig at skolen overlever, sier han.

Tekniske fag populært

Linjen teknikk og industriell produksjon har fått størst oppgang i antall søkere. Totalt har denne linjen 821 søkere, som er 25 prosent flere enn i fjor.

Dette kan skyldes en oppgang i industri relatert til olje, ifølge en pressemelding fra Hordaland fylkeskommune.

Bergen Maritime skole, som er tilbyr denne linjen, har 15 prosent flere søkere i år enn i fjor, en oppgang fra 395 til 455.

Osterøy videregående skole opplever også at denne linjen er populær, og vi ha fulltallig klasse i år som i fjor. Rektoren tror også at den økende populariteten skyldes en oppgang i markedet.

– Nå er det gode muligheter for lærerplasser, fordi markedet opplever en oppsving. Da blir det mer optimisme som preger ungdommenes valg, sier Espelid.

Flere fikk plass

964 elever med rett til videregående opplæring har ikke fått skoleplass ved førsteinntaket, som er 200 færre enn i fjor. Flere av disse vil få plass i neste inntaksrunde, som er 29. juli.

MANGE SØKERE: Årstad videregående hadde tredje flest søkere med 1001 søkere. Dette er 61 flere søkere enn i fjor, men den nedre poenggrense har gått ned. Foto: Eirik Brekke

De som står uten plass etter denne runden, må vente til 8. august. Innen 16. august skal alle med rett på videregående opplæring ha fått plass.

Mindre sprik

Det er mindre forskjell mellom skolene som ligger på topp og bunn på listen over nedre poenggrense. I fjor skilte 21,2 poeng mellom Amalie Skram og Osterøy videregående skole.

I år skiller 11,6 poeng mellom Amalie Skram og Årstad videregående skole. Årstad videregående skole har i år lavest snitt.

Poenggrensene vil endre seg noe etter andre- og tredjeinntaket. Elevene må takke ja eller nei til skoleplassen sin innen fredag 19. juli.

Publisert