Han må løse Koengen-strid

Både Riksantikvaren og bystyret sier nei til midlertidig godsterminal på Koengen. Nå havner saken på statsrådens bord.

Publisert Publisert

PÅ STATSRÅDENS BORD: Miljøvernminister Ola Elvestuen må bestemme om det skal etableres midlertidig godsterminal på Koengen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

 • Anders Haga
 • Kjetil Gillesvik
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I over ett år har Bane NOR og Jernbanedirektoratet kjempet for å ta i bruk deler av Koengen som en midlertidig terminal for nybiler som kommer med toget fra Oslo. Arbeidet med å ruste opp den gamle tunnelen som går fra jernbaneterminalen på Nygårdstangen og ut til Koengen er allerede satt i gang. Men byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) har hele tiden motsatt seg arbeidet.

I begynnelsen av februar kom fagfolkene i kommunen med sin anbefaling til søknaden fra Bane NOR. De vendte tommelen ned. I begynnelsen av mars behandlet så byrådet saken. De sa også nei.

PASSER IKKE: Byrådet mener det ikke passer seg med en terminal for nybiler som kommer fra Oslo her. Bane NOR vil etablere en oppstillingsplass her for biler før de sendes videre til nybilforretningene. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Støtter avvisning

I sakspapirene skriver byrådene Harald Schjelderup og Anna Elisa Tryti at den midlertidige terminalen er veldig dyr (55 millioner kroner), vil øke tungtransporten og passer ikke inn i et turistområde.

«Byrådet mener tiltaket vil ha en negativ påvirkning på Koengen og Festningen som en helhet», konkluderer de.

Det er bystyrepolitikerne som skal ta den endelige avgjørelsen rundt terminalsøknaden i kommunen. Saken skal opp i torsdagens møte i komité for byutvikling.

Komitéleder Geir Steinar Dale (Ap) sier flertallet her støtter byrådet. Dermed blir avslaget på søknaden endelig i kommunen.

– Vi støtter byrådens vurderinger i denne saken, sier han.

HER: I dette området som i dag brukes til parkeringsplass vil Bane NOR etablere en midlertidig terminal for biler. Foto: Multiconsult/Bane NOR

Gir ikke opp

Fra før har Riksantikvaren også satt ned foten.

«Etter Riksantikvarens vurdering vil tiltaket medføre store negative konsekvenser for de viktige kulturminneverdiene i området og vern må derfor gå foran realisering av dette tiltaket. Riksantikvaren finner derfor at det ikke kan innvilges dispensasjon for det omsøkte tiltaket», står det i avslaget fra kulturminnemyndighetene.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i Jernbanedirektoratet er ikke overrasket over beslutningen som er kommet fra kommunen.

– Dette er vel som forventet, sier hun.

Ut fra dialogen hun har hatt i møter med byrådet tidligere har hun skjønt at det var her kommunen ville lande.

– Men vi har tid og rom for både klage og klagebehandling i den tidsplanen vi har laget, sier hun.

KREVER SVAR: Veisjef Terje Moe Gustavsen er opptatt av å unngå forsinkelser for Bybanen. Foto: Geir Martin Strande

Har brukt penger

Kommunens avslag på søknaden vil bli klaget inn til Fylkesmannen, mens avslaget fra Riksantikvaren havner på klimaminister Ola Elvestuens (V) bord.

Statsråden vil ikke forskuttere sin avgjørelse i saken.

– Men det jeg uansett kan si er at vi må ha en rask saksbehandling, sier han til BT.

Elvestuen ønsker ikke å være konkret på hva rask i denne sammenhengen betyr. Det som imidlertid er sikkert er at det haster med å komme frem til en løsning. I forrige måned uttalte veidirektør Terje Moe Gustavsen på et møte i Bergen at skal en unngå forsinkelser på bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen, så må en endelig beslutning være på plass innen 1. juni.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Mener regjeringen har holdt Bergen for narr

 2. Frykter at Bybanen til Fyllingsdalen blir utsatt

 3. Kanskje kommer Koengen

 4. Fikk nei til midlertidig godsterminal på Koengen

 1. Byutvikling
 2. Riksantikvaren
 3. Jernbanedirektoratet
 4. Regjeringskvartalet
 5. Ola Elvestuen