Statsraaden på tokt jorda rundt

– Det blir det lengste toktet i skipets 105 år gamle historie, seier Haakon Vatle.