Byråden krever tiltak

Byråd Lisbeth Iversen ber Fana Golfklubb iverksette tiltak for å trygge naboene.