Sa ja til ridehall

Bystyret vedtok å innvilge en kommunal garanti for et banklån på tre millioner kroner til Åsane Rideklubb.