Vil ikke kommentere saken

De involverte politisjefene ønsker ikke å kommentere den interne heroindiskusjonen.