Bjørnespor sprer frykt

Men bøndene i Luster vil slippe sauene på beite uansett.