Kjøpesentre kan få p-avgift

Vil tvinge kjøpesentre til å betale for økt biltrafikk - og folk til å bruke bilen mindre.