Her er essensen i styrets vedtak:

«I forbindelse med mediedekningen i Bergens Tidende av styre- og ledersamlinger ved KHiB og de reaksjoner oppslagene har skapt, har styret gjennomgått retningslinjer for styrereiser og samlinger.