Full pakke, takk

Full samferdselspakke til 37 milliarder kroner. Det er ønsket, for ikke å si kravet, fra Bergen og nabokommunene inn til regjeringen og Stortinget.