Sidestilt med rotter

Mattilsynet sidestiller duer og rotter.