• OVERGANGER: Politiet, kommunen, Trygg Trafikk og representanter for Bybanen AS var i dag på befaring i kaigaten for å se på overganger til syklister og spaserende. Spesielt syklistene er en utfordring, på grunn av farten de har over veien. FOTO: Ronald E. Hole

Politiet vil bremse syklistene

Skal sette opp sperringer i Kaigaten. Befaring i dag.