Fortørna over kraft-sommel

Utbygginga er for lengst klarert av alle instansar, og vil gje 160 arbeidsplassar i fire år. Men hjå regjeringa har saka stoppa opp.