Kraftig protest mot kutt i barnevernet

Dei raudgrøne partia i Bergen protesterer kraftig mot nedlegging av Styve gard og innskrenkingar for Garnes Ungdomssenter.