Null utbytte for banktyv

Resultatet av bankbrekket første juledag ble svært så magert.