– Politifolk bør holde seg unna

Jussprofessor Tor-Geir Myhrer mener at politifolk bør holde seg så langt unna saken som mulig når slekt eller venner blir etterforsket.