Vil tillate forbudt morskap

Verken surrogatmoren eller barnet skades, mener den svenske filosofen Kutte Jönsson. Han vil at surrogatmoderskap blir lovlig.