- Tok avgjørelsen i fellesskap

Fylkesmann Svein Alsaker avviser at han overprøvde sin egen etat.