Flere klager, kortere saksbehandlingstid

På tre år er antall klager på byggesaker og planer i Bergen mer enn doblet.