Fengselsansatte i opprør mot ledelsen

Mobbing, utfrysing og null aksept for kritikk. Slik beskriver tillitsvalgte og ansatte i Bergen fengsel arbeidsmiljøet