La ned botilbud for misbrukere

Kommunen halverte antall midlertidige boliger for rusmisbrukere som ønsker å bli rusfrie. – Feilberegning, mener rusomsorgen.