Snøscooter utfor skrent

Leteaksjon med helikopter ble iverksatt da det ble funnet snøscooterspor som forsvant utenfor en skrent ved Flåm.