Motorkoret

Motorduren er blitt eit fenomen om bord.