Brannutrykning på Voss

Rykket ut til det eldgamle Finnesloftet på Voss.