Godt anbod på Hardangerbrua

Hardangerbrua kan byggjast billegare enn det som Statens vegvesen har lagt til grunn. Det syner anboda som er komne inn.