- Kall opp svømmehallen etter Oen!

Svømmepresidenten foreslår at byens nye svømmeanlegg får samme navn som svømmestjernen.