Åpent hus

Ulike aktiviteter for 6. til 8. klassetrinn.