Stridast om bompengar

Det er sterk lokal oppslutning om bompengar på den nye vegen mellom Seljestad og Haukeli. Men fylkesrådmannen går i mot.