Flere milliongaver

Det er ikke uvanlig at norske sykehus blir tilgodesett med milliondonasjoner gitt eller samlet inn til bestemte formål.