Verst i landet

Helse Vest er verstingen blant helseregionene på rehabiliteringstilbud.