- Følg biskopen!

Investeringane på jernbane skal fordelast meir rettvist. Motstandarane mot høgfartsbane skal nedkjempast. Bispen stiller seg i front.