Nok eit nei til luftleidning

Kraftleidningen mellom Mongstad og Kollsnes må leggjast i kabel.