- Et fryktregime

Ledelsen ved Sikkerhetsavdelingen skal ha oversett, fortiet, baksnakket og sanksjonert ansatte som har uttalt seg kritisk om dem. Nå slår 36 ansatte alarm.