Sjefer i tog for tannbygg

Tannlegeutdanningen i Bergen er i akutt krise på grunn av pengemangel til nytt bygg. Nå marsjerer universitetsledelsen mot regjeringen.