Eldre velger bil fremfor buss

Bussene er fulle, men likevel kjører en stadig mindre del av Bergens befolkning kollektivt. Eldre kvinner får skylden.