- Jeg følte meg som en bikkje

Hele døgnet skal den prostituerte kvinnen ha vært innelåst. Lufteturene varte bare i 5-10 minutter.