Ekstremregn sender gift i Sørfjorden

Ekstremt regnvêr har ført til at overflatevatn med zink og miljøgifta kadmium har gått ureinsa frå Boliden Odda AS og ut i Sørfjorden.