- Gje jentene sjølvtillit

Førebygginga mot kroppshysteri må starte allereie i barnehagealder. Sjølvtillit er nøkkelen for å motstå klespress, seier helsesøster.