Ville true Dungs kusine til taushet

Mens kusinen til Dung satt i avhør hos politiet, skal ektemannen ha ringt og forsøkt å true henne til å holde munnn.