- Taxiene finner ikke frem

Bjarne Sæverud er en av mange pasienter som har hatt problemer med å komme seg til og fra fysioterapi fordi taxiene ikke finner veien til Nesttunsenteret.