- Innsatte får ikke vite om Dagskolen

De innsatte hevder de ikke får informasjon om skolen, som skal legges ned på grunn av for få elever. I går ble det arrangert støttekonsert.