Forbereder seg på flere jordskred

Statens Vegvesen øker beredskapen mot skred og flom på norske veier. Vestlandet er spesielt utsatt på grunn av økt nedbør.