Da rike og fattige fikk sine strøk

Trehusene sto hulter til bulter. Fattige og rike bodde i samme strøk. Men for 150 år siden skiftet byen ham og ble samtidig klassedelt.